Zajęcia 16.10.21

109
  1. Praca z tekstem- telefon z Warszawy s.27

– przypomnienie legendy o Warszawie

– zabytki stolicy Polski

– wirtualny spacer po Warszawie

  1. Sy-la-ba

– dzielenie wyrazów na sylaby 1,2/36,  3/37,

– przenoszenie wyrazów sylabami 1,2,3/ 40

  1. Rodzaje zdań s. 46-49

– zdania oznajmujące

– zdania pytające

– zdania wykrzyknikowe lub rozkazujące