Zajęcia 15.01.2022

92
  1. Dzień Babci i Dziadka

– wspólne chwile

  1. Kto poszedł do Babuni Zimy po nowe ubranie?

– praca z tekstem s. 115

  1. Ortografia – ó

– wymienne s.108-110

– niewymienne s. 111-113

– w zakończeniach – ów oraz – ówka s. 114-116

 

Proszę dokończyć ćwiczenia s. 108-116