Zajęcia 13.11.2021

118

 

  1. Sprawdzenie wiadomości o rzeczowniku
  2. Formy rzeczownika- utrwalenie na podstawie wyrazów ‘’sad’’ oraz ‘’siostra’’ ćw. 5/ 72
  3. Czytanie indywidualne

– tekst pt. Kiedy ja wreszcie będę dorosły? S. 55

– rozmowa o wymarzonych zawodach

– układanie planu wydarzeń do czytanki

  1. Wstęp do przymiotnika- opisywanie cech wylosowanych obrazków

Zadanie domowe

Proszę przeczytać lekturę- Dziewczynka z zapałkami (4 grudnia)

W trakcie czytania proszę w  zeszycie napisać tytuł, autora oraz ułożyć  plan wydarzeń lektury.

Pozdrawiam Monika