Zajęcia 12.03.22

74
  1. List- pisemna forma wypowiedzi

– analiza listu s. 38

– notatka do zeszytu budowa listu

– zwroty grzecznościowe s. 7

 

  1. Story cubes- kostki rozwijające wyobraźnię

– układanie historii- uwzględniając ilustrację z kostek

  1. W marcu jak w garncu

– wyjaśnienie znaczenia powiedzenia

– czytanie indywidualne tekstu pt. Gdzie ukryła się wiosna? S. 161

– obserwacja pogody

Zadanie domowe

Proszę napisać krótki list.

Termin 09.04.22 Pozdrawiam Monika