“Ż” pisownia wyrazów – 27.02.2021

101

Przebieg zajęć

 1. Rodzaje zdań – powtórzenie wiadomości, informacje w zeszycie
 • Ułóż trzy zdania i zapisz w zeszycie
 1. Czytanie ze zrozumieniem „Kosmiczna przygoda”
 • Pytania do tekstu
 1. Pisownia wyrazów „Ż” s.136
 • Ćw. 3 s 137, uzupełnij zdania wyrazami z ramki.
 • Ćw. 6 s 139-uzupelnij zdanka wyrazami z „ż lub rz.”
 • Ćw. 8 s 139- ułóż zdanie z plątaninki kolorowych koralików
 • Ćw. 9 s 140- rozwiąż krzyżówkę
 • Praca domowa. Ćw. 5 s 138
 • Na następne zajęcia potrzebne będą nożyczki, proszę pamiętać o przynoszeniu SKLERNOTEK na każde zajęcia

Mariola Bondarow