Utrwalenie wiadomości 23.01.2021

98

Przebieg zajęć

  • Dyktando, ó-wymienne i ó -niewymienne
  • Ćwiczenia ortograficzne “przygody Bąkówny”-karta pracy
  • Wykreślanka z ó- niewymiennym- karta pracy
  • Wyjątkowo!!- karta pracy
  • Wyrazy z “U” s 118
  • Wypisz wyrazy z końcówka “uje”  ćw. 1 s 118
  • Wypisz wyrazy z końcówką “unek” ćw. 3 i 4 s 120

Praca domowa

  • ćw. 2 s 119-Ułóż 4 zdania z wyrazami o zakończeniu “uje “

Mariola Bondarow