Święta Wszystkich Świętych a Halloween 31.10.2020

130

Przebieg zajęć

  1. Święta Wszystkich Świętych a Halloween-prezentacja
  2. Czytanie ciche ze zrozumieniem ” Po co krowie rogi na głowie” s 34
  3. Czytanie z podziałem na role
  4. Rzeczowniki, to wszystko co nas otacza s 60
  • ćw 1 s 61-wpisz rzeczowniki w odpowiednie baloniki
  • ćw 4 s 71- rozwiąż krzyżówkę
  • ćw 7 s 73- znajdź 10 ukrytych rzeczowników
  • ć 8 s 73- dokończ krzyżówkę

Praca domowa

  • ćw 5 s 72

Mariola Bondarow