Światowy Dzień Wody z PAH 10.03.2021

102

Przebieg zajęć

  1. „Oszczędzanie wody to za mało” wspólne oglądanie animacji
  2. Woda w kryzysie klimatycznym, omówienie
  3. Woda-gra gramatyczna, wyszukiwanie czasowników, rzeczowników oraz przymiotników
  4. Dyktando on-line, rz-ż oraz ch-h
  5. Gdzie ukrywa się wiosna? Ciche czytanie s 161
  6. Praca z tekstem i odpowiedzi na pytania s 162

Nasza klasa bierze udział w kampanii „Zróbmy szum wokół wody ”. Jest to akcja przygotowana prze Polska Akcję Humanitarna. Zadaniem dzieci jest zrobienie plakatu lub napisanie opowiadania

Pt., „Co ja mogę zrobić żeby oszczędzać wodę ”

Mariola Bondarow