“Rz” w zakończeniach -arz i -erz oraz “rz “- niewymienne

106

Przebieg zajęć

  1. Słownik ortograficzny po co jest nam potrzebny??
  2. Dyktando z użyciem słownika ortograficznego
  3. “rz”- w zakończeniach -arz i -erz
  • ćw. 1 s 127
  • ćw. 2 s 128- ułóż zdania
  • ćw. 3 s 128 oraz 4 s 129 i ćw. 6 s 130- wyjaśnij pisownie wyrazów z “rz.”
  • ćw. 5 s 129- rozwiąż zagadki

4. ” rz”- niewymienne s 131

Praca domowa, ćw. 1 s 131

Potrzebne będą również nożyczki i klej

Mariola Bondarow