Przebieg zajęć z dn. 29.04

53
  1. Co wiem o Polsce?– karta pracy;
  2. Święta majowe – film edukacyjny https://youtu.be/M8Pkco0O38c oraz wklejka do zeszytu;
  3. Trzeciomajowa Parada” – wysłuchanie i omówienie tekstu, s. 181;
  4. „Dzień majowy” – czytanie przez dzieci i omówienie wiersza, wyjaśnienie pojęcia konstytucja;
  5. Konstytucja 3 maja – ułóż zdania z rozsypanki wyrazowej, karta pracy;
  6. Święto flagi – praca plastyczna;

Praca domowa

Pozdrawiam,

Arletta