Przebieg zajęć z dn. 28.01

73
 1. Sprawdzenie znajomości nazw miesięcy;
 2. Sprawdzenie umiejętności czytania;
 3. Sprawdzenie umiejętności pisania ze słuchu;
 4. „ó” w wyrazach z końcówką – ów, – ówkaćw. 1 s. 114, ćw. 1 s. 115;
 5. Wysłuchanie i omówienie tekstu pt. „Bez tytułu”  – podr. s. 119;
 6. Sprawdzenie rozumienia tekstućw. 1 s. 120 w podręczniku;
 7. Przymiotniki to cechy określające rzeczownikizeszyt ćwiczeń s. 76 – 78, wklejka do zeszytu;
 8. Moje własne przykłady przymiotnika określającego rzeczownikwykonanie rysunku z opisem w zeszycie;
 9. Jakie są wróble?wysłuchanie recytacji i omówienie wiersza “Wróble” (podr. s. 120);
 10. Krągłe, malutkie…wypisanie do zeszytu przymiotników z wiersza “Wróble”;
 11. Określ rzeczowniki właściwymi przymiotnikamićw. 1 s. 78;

Praca domowa

 • naucz się czytać czytanki, pt. „Bez tytułu”, podr. s. 119;
 • ćw. 4 s. 116; ćw. 2 s. 79.
 • dla chętnych – ćw. 2 s. 114, ćw. 2 i 3 s. 115, ćw. 5 i 6 s. 116.

Pozdrawiam,

Arletta