Przebieg zajęć z dn. 26.11

118
  1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
  2. Praca z tekstem „Kiedy ja wreszcie będę dorosły”, podręcznik, s. 55;
  3. Jak będę dorosły/dorosła to zostanę….. – rozmowa kierowana;
  4. Rz – po spółgłoskach – ćw. 1, 2 i 3 s. 126/127;
  5. Rz w zakończeniach -arz i -erz; – ćw. 1 s. 127, ćw. 6 s. 130;
  6. Rzeczowniki to wszystko, co nas otacza– wklejka do zeszytu,  zeszyt ćwiczeń s. 60, ćw. 1 s. 61;
  7. Bingo “Zawody” – gra edukacyjna.

Praca domowa

  • dokończę cwiczenia, których nie udało mi się skończyć na lekcji;
  • nauczę się czytać tekstu, pt. “Kiedy ja wreszcie będę dorosły”, s. 55.

Odwiedziliśmy bibliotekę, kolejna wizyta w bibliotece 10.12.

Pozdrawiam,

Arletta K.