Przebieg zajęć z dn. 24.09

159
  1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
  2. Pierwsze dni kalendarzowej jesieni – rozmowa na temat nadchodzącej pory roku;
  3. Wysłuchanie i omówienie wiersza, pt. „Polskie dzieci w różnych krajach”, podr. s. 13;
  4. Nazwy krajów, narodowości, miast, rzek – piszemy wielką literązeszyt ćwiczeń, s. od 26 – 28, (ćw. 1,2,3);
  5. Wysłuchanie czytania i omówienie tekstu, „A jednak warto…”, podr. s. 15;
  6. Samogłoska a spółgłoska – zeszyt ćwiczeń, ćw.1, s.15, ćw. 4, s.17.

Praca domowa

  • nauczę się czytać tekstu, pt. “A jednakwarto…”, podr. s. 15;
  • zrobię ćw. 3 s. 16 i 6 s. 18.

Pozdrawiam,

Arletta K.