Przebieg zajęć z dn. 21.01

121
 1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
 2. Sprawdzenie znajomości miesięcy oraz dni tygodnia;
 3. „Kto szedł do Babuni Zimy po nowe ubranie” – wysłuchanie opowiadania, (podręcznik, s. 115);
 4. Sprawdzenie rozumienia tekstu(podręcznik, ćw.1 s.116);
 5. Dzień Babci i Dzień Dziadka – omówienie wierszy (podr. s. 112) oraz karta pracy wklejona do zeszytu;
 6. Babcia i dziadek w moim życiu – swobodne wypowiedzi dzieci na temat roli babci i dziadka w rodzinie;
 7. Ozdabianie wyjątkowego kalendarza dla babci i dziadka;
 8. Wykreślanka tematycznakarta pracy;
 9. Utrwalenie reguły„ó” wymiennego na “o” –  ćw. 2 s. 109;
 10. „ó” niewymienne zeszyt ćwiczeń s. 111, ćw. 2 s. 112, ćw. 3 s. 113.

Praca domowa

 • naucz się czytać tekstu ze s. 115;
 • przygotuj się do pisania z pamięci – ćw. 4 w podręczniku, s. 117.

Proszę o nauczenie się na pamięć nazw miesięcy oraz dni tygodnia tych uczniów, którym nie udało sie zaliczyć na ostatnich zajęciach.

28.01 odwiedzimy bibliotekę, proszę o przyniesienie książek.

Pozdrawiam,

Arletta