Przebieg zajęć z dn. 18.03

68
  1. Wysłuchanie i omówienie opowiadania, pt. „Bajka”, s. 155;
  2. Rola bajki w życiu każdego dziecka – rozmowa kierowana (czym jest bajka dla ciebie?);
  3. Który dar okazał się dla maleńkiej księżniczki najlepszy i najtrwalszy? – swobodne wypowiedzi dzieci;
  4. „Nie” z przymiotnikami piszemy łącznie!karta pracy;
  5. Czasowniki – wyrazy oznaczające jakąś czynność lub stan – wklejka do zeszytu, zapisanie własnych przykładów, zeszyt ćwiczeń s. 89;
  6. Czasy czasownika – ćw, s. 91;
  7. Pierwszy Dzień Wiosny – rozmowa kierowana oraz praca plastyczna, pt. „Marzanna”.

Praca domowa

  • dokończ uzupełniać tabelkę na s. 91 oraz uzupełnij tabelkę na s. 92;
  • naucz się czytać tekstu, pt. “Bajka”, s. 155.

Na zajciach 25 marca odwiedzimy bibliotekę, proszę żeby dzieci miały ze sobą wypożyczone książki.

 

Pozdrawiam,

Arletta