Przebieg zajęć z dn. 18.02

54
  1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
  2. Powtórka z przymiotnikazeszyt ćwiczeń, s. 87;
  3. Litera „u” w wyrazach zakończonych na: -u, -uje, -un, -unka, -unek oraz na początku wyrazuzeszyt ćwiczeń s. 118 – 120;
  4. Podsumowanie wiadomości o zimie – rozmowa kierowana;
  5. Zimowy słowniczek – podr. s. 136 – 139;
  6. Karnawał – film edukacyjny https://youtu.be/jYNwqgE9PMc
  7. Zabawa karnawałowa,.

Praca domowa

Przeczytam wybraną książkę z domowej biblioteczki i narysuję obrazek na jej podstawie.

Spotykamy się 4 marca.

Pozdrawiam,

Arletta