Przebieg zajęć z dn. 15.10

144
 1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
 2. Przymiotnik – część mowy, która nazywa cechy, (wykreślanka);
 3. Wysłuchanie i omówienie tekstu, pt. “Telefon z Warszawy”, czytanie z podziałem na role, podr. s. 27;
 4. Wysłuchanie wiersza, pt. “Mała wiewióreczka”, podr. s. 28;
 5. Opis postaci: (wklejka do zeszytu)
 • w każdym opisie musi wystąpić: wstęp, rozwinięcie i zakończenie,
 • każdą część opisu należy zapisać w nowej linii, stosując akapit,
 •  należy pamiętać o tytule;
 1. Wiewórka – układanie w prawidłowej kolejności elementów opisu, (wklejka do zeszytu);
 2. Jak opisać postać? (karta pracy wklejona do zeszytu);
 3. Dzień Edukacji Narodowej – przybliżenie postaci patrona naszej szkoły:
 • Wysłuchanie słuchowiska, pt. „Być jak Janusz Korczak”, https://youtu.be/3Srtzi_dRYE
 • Wielcy ludzie – Janusz Korczak (komiks wklejka do zeszytu)

Praca domowa

 • Nauczę się czytać tekstu, pt. “Telefon z Warszawy”, podr. s. 27;
 • Napiszę opis dowolnej postaci (np. babcia, dziadek, mama, tata, przyjaciel, bohater książki, itp.), pamiętając o zastosowaniu wszystkich elementów opisu oraz akapitach;
 • Na zajęcia 5.11 naucze się na pamięć wiersza, pt. “Mała wiewióreczka”;

Sobota 22.10 jest dniem wolnym od zajęć. Na zajęciach 29.10 odwiedzimy bibliotekę, proszę żeby dzieci miały ze sobą wypożyczone książki.

Pozdrawiam,

Arletta K.