Przebieg zajęć z dn. 15.04

61
 1. Wielkanocne wspomnienia – rozmowa kierowana;
 2. Wysłuchanie i omówienie tekstu, pt. „Czarodziejskie okulary”, s. 169, ćw. 1 s.171;
 3. Odmiana czasownika przez:
 • liczby – ćw. s. 92,
 • osoby – ćw. 3 s. 93,
 • czasy – karta pracy,
 1. Czasownik – utrwalamy naszą wiedzę, ćw. 4, 5, 6 s. 94;   
 2. “Nie z czasownikiem nie lubią się”  – zasada pisowni nie z czasownikiem, karta pracy.

Praca domowa

 • nauczę się czytać tekstu, pt. “Czarodziejskie okulary”;
 • uzupełnię kartę pracy, którą otrzymałem od nauczyciela;
 • obejrzę film: https://youtu.be/rST4gsH2UJ0

Pozdrawiam,

Arletta