Przebieg zajęć z dn. 14.01.2023

95
 1. Nowy rok i jego tradycje – pogadanka, karty pracy;
 2. Wysłuchanie czytania nauczyciela oraz ćwiczenia w samodzielnym czytaniu tekstu pt. „ Król Rok i jego 12 synów” – pod. s. 101-107;
 3. Rok ma 365 dni? – co to jest rok przestępny?, podr. s. 109;
 4. Rok ma 12 miesięcy –  krzyżówka, karta pracy;
 5. Pory roku, ich miesiące i kolory – wklejka do zeszytu;
 6. Kalendarz – wklejka do zeszytu, zaznaczenie ważnych dla mnie dat;
 7. Wysłuchanie i omówienie wiersz J. Brzechwy, pt. “Tydzień”;
 8. Tydzień ma 7 dni – karta pracy;
 9. Różne formy rzeczownika – ćw. 5 s. 72;
 10. Powtórka z rzeczownika – podr. s. 75.

Praca domowa

 • Zapamiętam nazwy miesięcy i dni tygodnia;
 • Przeczytam tekst, pt. „Król Rok i jego 12 synów”;
 • zrobię ćw. 7 s. 73;
 • zaznaczę w kalendarzu daty urodzin najbliższych członków mojej rodziny.

Pozdrawiam,

Arletta