Przebieg zajęć z dn. 12.11

108
  1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
  2. Symbole Polskiwykreślanka tematyczna;
  3. Praca z tekstem „11 Listopada”, podręcznik, s. 47;
  4. Dlaczego obchodzimy Narodowy Dzień Niepodległości?
  1. Marszałek Józef Piłsudski – pogadanka o wodzu polskich legionów;
  2. Polska – praca plastyczna.

Praca domowa

Byliśmy w bibliotece, kolejna wizyta w bibliotece 26.11.

Sobota 19.11 jest sobotą wolna od zajęć.

Pozdrawiam,

Arletta K.