Przebieg zajęć z dn. 10.09

173
 1. Pierwszy dzień w trzeciej  klasie
 • powitanie uczniów w trzeciej klasie ;
 • wspomnienia z wakacji- wypowiedzi dzieci kierowane odpowiednimi pytaniami nauczyciela;
 • wakacje w górach – orientacja przestrzenna (karta pracy);
 • zapoznanie dzieci z podręcznikiem i zeszytem ćwiczeń;

 

 1. Nasz kodeks klasowy
 • przypomnienie patrona szkoły i regulaminu szkolnego;
 • wspólne ustanowienie naszego kodeksu klasowego;
 • omówienie zasad kodeksu klasowego;

Praca domowa

 • zrobię ćw. 1 ze strony 4 w zeszycie ćwiczeń;
 • zapytam rodziców o nazwy miejsc (miast, jezior, rzek, gór itp.), które odwiedziliśmy latem.

Pozdrawiam,

Arletta K.