Przebieg zajęć z dn. 08.10

130
  1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
  2. Październik – pogadanka o październiku, przypomnienie wszystkich miesięcy;
  3. Wysłuchanie i omówienie tekstu, pt. „Dziwny język”, ćw. 1 s. 22 w podręczniku;
  4. Przyjaźń to coś więcej niż koleżeństwo – gromadzenie słownictwa wokół tematu przyjaźń;
  5. Cechy dobrego przyjaciela – przymiotnik, wklejka do zeszytu;
  6. Porządek alfabetyczny liter – ćw. 1, s. 21 w zeszycie ćwiczeń;
  7. Sylaba – ćw. 3, s. 37 w zeszyciećwiczeń.

Praca domowa

  • nauczę się czytać tekstu, pt. “Dziwny język”, s. 22;
  • zrobię ćw. 2 s.22;
  • zrobię ćw. 2 s.40.

Odwiedziliśmy bibliotekę, kolejna wizyta w bibliotece będzie 29.10.

Pozdrawiam,

Arletta K.