Przebieg zajęć z dn. 04.03

47
  1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
  2. „ó” czy „u”ćw. 1 s. 121;
  3. Szukamy wiosny, obserwacja zmian w przyrodzie- rozmowa kierowana;
  4. Wysłuchanie i omówienie opowiadania, pt. „Przebiśniegi”, s. 143;
  5. „W marcu jak w garncu” – jaka może być pogoda w marcu, s. 145;
  6. Symbole pogodykarta pracy;
  7. „Pierwiosnek”wspólne czytanie tekstu, karta pracy nr9 w dodatkowym zeszycie ćwiczeń „Czytanie ze zrozumieniem”;
  8. Sprawdzenie rozumienie czytanego tekstu – ćw. 3 w dodatkowym zeszycie ćwiczeń;

Praca domowa

  • Nauczę się czytać tekstu, pt. „Przebiśniegi”;
  • zrobię ćw. 4 s. 144 w podręczniku – zapiszę w zeszycie.

W sobotę 11.03 będziemy w bibliotece, proszę żeby dzieci miały ze sobą wypożyczone książki.

Pozdrawiam,

Arletta