Przebieg zajęć z dn. 04.02

73
  1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
  2. Dlaczego powinniśmy dbać o zdrowie? – wysłuchanie i omówienie listu Sabiny do Oli – podr. s. 124;
  3. „Idzie luty obuj buty” – w jaki sposób powinniśmy dbać o zdrowie? – wiersz, pt. „Karolina”, podr. s. 126;
  4. Przymiotniki mają dwie liczbywklejka do zeszytu;
  5. Moje przykłady – wykonanie rysunku z podpisem w zeszycie oraz ćw. 3 s. 80;
  6. Ćwiczenie doskonalące czytanie ze zrozumieniem – karta pracy.

Praca domowa

  • naucz się czytać listu Sabiny do Oli – podr. s. 124;
  • dokończ ćw. 3 s. 80;
  • zrób ćw. 14 s. 85.

Na zajęciach 11.02 będziemy w bibliotece, proszę żeby dzieci miały ze sobą książki z biblioteki.

Pozdrawiam,

Arletta