Przebieg zajęć z dn. 03.12

131
  1. Sprawdzenie umiejętności czytania;
  2. Zasady pisowni wyrazów z „rz” – utrwalamy naszą wiedzę, ćw. 1 s. 125 oraz s. 133 w zeszycie ćwiczeń;
  3. Rz – niewymienne – ćw. 2 i 3 s.132 w zeszycie ćwiczeń;
  4. Praca z tekstem „Ten radosny wieczór”, s.75 oraz ćw. 1 s. 76 w podręczniku;
  5. Mikołajki – rozmowa kierowana o dniu 6 grudnia;
  6. Rzeczowniki mają dwie liczby – wklejka do zeszytu oraz ćw. 3 s. 63;
  7. Rodzaje rzeczowników – wklejka do zeszytu, ćw. 1 64, ćw. 2 s. 65;
  8. Wykonanie ozdób świątecznych.

Praca domowa

  • nauczę się czytać tekstu, pt. “Ten radosny wieczór” s. 75;
  • uzupełnię słowniczek wyrazów z “rz” zeszyt ćwiczeń s. 134 ( po 5 wyrazów do każdej grupy).

Pozdrawiam,

Arletta