Powtórzenie wiadomości cdn..15.05.2021

51

Przebieg zajęć

  • Wypisz z tekstu przykłady poszczególnych części mowy – karta pracy
  • Który z wyrazów nie pasuje do pozostałych-karta pracy
  • Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej ćw. 16 s 6
  • Dopisz po 3 przymiotniki do podanych rzeczowników ćw. 17 s 6
  • Odmień czasowniki przez osoby ćw. 18 s 7
  • Stopniowanie przymiotników ćw. 21 s 8
  • Uporządkuj wyrazy w kolejności alfabetycznej ćw. 35 s 13
  • Rozwiń podane zdania ćw. 36 s 13

Praca domowa. Proszę dokończyć test(bez ćwiczenia 20 s 8). Na następne zajęcia potrzebne będą nożyczki, klej oraz kredki .

Mariola Bondarow