Powtórzenie wiadomości 08.05.2021

49

Przebieg zajęć

 • „Burza słów” zapisz jak najwięcej słów które przychodzą ci do głowy.  Przymiotniki-rzeczowniki, czasowniki-przymiotniki-karta pracy
 • „Dzielni jak Gutek” , przeczytaj uważnie tekst oraz odpowiedz na pytania -karta pracy
 • Wyszukaj w tekście i wpisz do tabeli rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki ćw. 11 s 4
 • Określ rodzaje rzeczowników ćw. 12 s 4
 • Zamień liczbę pojedynczą na mnogą ćw. 13 s 5
 • Dopisz wyrazy oz znaczeniu przeciwnym ćw. 14 s 5
 • Wstaw odpowiednie znaki interpunkcyjne ćw. 15 s 6
 • Uzupełnij odpowiedz wyrazem „opowiadać” ćw. 19 s 7
 • Ponumeruj kolejno miesiące ćw. 27 s 10
 • Uzupełnij zdania ćw. 29 s 11
 • Wybierz i przepisz prawidłową odpowiedz ćw. 33,34 s 12,13

Praca domowa , Proszę o dokończenie ćwiczeń które robiliśmy na lekcji oraz o zrobienie ćwiczenia 25 s 9

Proszę o przyniesienie podręczników oraz wszystkich książek wypożyczonych z biblioteki .

Mariola Bondarow