Pierwszy śnieg-05.12.2020

112

Przebieg zajęć

  • “Pierwszy śnieg” wspólne czytanie czytanki s 69-70
  • Praca z tekstem s 71, próba opisu śniegu, śnieżynki.
  • Czy wiesz że…..historia choinki s 87
  • Mikołajkowa wykreślana-karta pracy
  • Odszyfruj zakodowane słowa-karta pracy
  • Test wiedzy ćw 1-7 s 152-153

Praca domowa. Prosze o powtórzenie wiadomosci (rzeczownik-pytania, rodzaje, liczby-czasownik-pytania,osoby,liczby,czasy-liczebnik-pytania,przymiotnik-pytania), prosze o wklejenie kart pracy z czesciami mowy do zeszytu.

Mariola Bondarow