Nowy rok i jego tradycje 09.01.2021

102

Przebieg zajęć

 1. Wspólne czytanie wiersza “Król Rok i jego dwunastu braci” s.100-107
 2. Czytanie z podziałem na role
 3. Próby charakterystyki poszczególnych miesięcy roku na podstawie tekstu
 4. Pisownia nazw miesięcy w języku polskim notatka w zeszycie
 5. Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne, ó – wymienne
 • ćw. 1 s 108
 • ćw. 2,3,4 s. 109
 • ćw. 5,6,7 s. 110

Praca domowa

 • Każde dziecko dostało fragment wiersza  do nauczenia na pamięć , 23.01.2021 będziemy nagrywać przedstawienie wiec proszę żeby każde dziecko było przygotowane.
 • Przypominam o przeczytaniu lektury oraz oddaniu karty pracy, są to zadania obowiązkowe. W lutym dzieci dostana 3 książkę,
 • Przypominam ze na każdą lekcje potrzebny jest zeszyt , ćwiczenie , książka oraz ołówek i gumka. Proszę dopilnować żeby te rzeczy znalazły się w plecakach i piórnikach .

Mariola Bondarow