Moja przyszłość!!!! 14.11.2020

115

Przebieg zajęć

  1. Czytanie czytanki “Kiedy ja wreszcie będę dorosły”? s 55
  2. Ustalenie kolejności wydarzeń jako podstawa do tworzenia planu
  3.  Przymiotniki, ćw 9, 10 s 83
  4. Czasowniki-co oni robią? s 89
  5. Czas teraźniejszy, przeszły i przyszły s.91-92
  6. Liczba pojedyncza i mnoga -s 93, ćw 3 s 93-94, ćw 4,5,6 s 94
  7. ćw 7 s 95- uzupełnij podane czasowniki

Praca domowa

  • ” Kim chciałbym zostać w przyszłości” Prosze o napisanie 4-5 zdań w zeszycie
  • ćw 11 s 83-Narysuj swój autoportret
  • ćw 9 s 96-Co robią ludzie tych zawodów

Mariola Bondarow