Jesień wokół nas.03.10.2020

160

Przebieg zajęć

Ćwiczenia w czytaniu, pisaniu i mówieniu

1. Poprawa dyktanda

2.Czytanie ciche ze zrozumieniem czytanki”Skarby Pani Jesieni”s 49

3. Swobodne wypowiedzi na temat poznanych darów, skarbów jesieni.

Ćwiczenia gramatyczne i ortograficzne

1.Rodzaje zdań s 46.

a) ćw 1 s. 47, ćw 2 s 47-48, ćw 3,4 s48, ćw 5 s.49

2. Rozwijanie zdań s 50-51

a) ćw 1 s 51-52 ( prosze o skończenia ćwiczenia )

Praca domowa.

Prosze nauczyć sie na pamięć wiersza “Liście” s 50

Bardzo proszę o PODPISANIE i oddanie podań .

Mariola Bondarow