Gramatyka-utrwalenie wiadomości 21.11.2020

117

Przebieg zajęć

  • Rodzaje rzeczowników-s 64, ćw 1 s 64 oraz ćw 2 s. 65
  • Rozpoznaj rodzaje rzeczowników , wybrane ćwiczenie ze strony 66-67, oraz ćw 10 s. 68
  •  Różne formy rzeczowników s  69
  • Rzeczownik powtórka- s 75
  • Przymiotniki s. 76-78 oraz ćwiczenia ze strony 87

Praca domowa

  1. Określ rodzaje przymiotnika ćw 4 s 81
  2. Utwórz przymiotniki od podanych rzeczowników ćw 7 s 82
  3. Przypominam o podpisaniu i oddaniu podań, które dzieci dostały podczas rozpoczęcia roku
  4. Przypominam o zaliczeniu wiersza “Liście” s 50

Mariola Bondarow