DALEKIE I BLISKIE PRZYJAŹNIE, 26.09.2020

156

Przebieg zajęć

  1. Czytanie ciche ze zrozumieniem -rozmowy wakacyjnych przyjaciółek Oli i Sabiny , pod s. 27-28
  2. Swobodna wypowiedzi na temat dzieciecych przyjazni .
  3. Dyktando s 23.
  4. Sylaba ćw s 1 s,36,
  5. Przenoszenie wyrazów – sylabami, ćw s .39, ćw 1.2,3 s . 40, ćw 1,2,3 s.42-43
  6. Znaki przestankowe s. 44-45

Mariola Bondarow