CO NIESIE NOWY ROK? 12.01.

89

Przebieg zajęć:

I. Z NOWYM ROKIEM ŻWAWYM KROKIEM.

  1. Wypowiedzi dzieci na temat tego, jak witały Nowy Rok.
  2. Czytanie wiersza Marcina Brykczyńskiego „Na Nowy Rok” (podręcznik s. 101) – omówienie: Kiedy kończy się stary, a zaczyna nowy rok? Nasze nadzieje, marzenia i plany związane z rokiem 2019.
  3. Praca w ćwiczeniach: 1, 2 s. 79 oraz ćw. 6 s. 80.
  4. Czytanie tekstu „Kalendarze” (podręcznik s. 102) – omówienie; po co nam jeden, wspólny kalendarz?; przypomnienie kolejności występowania miesięcy.
  5. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 82.

II. ODMIERZAMY CZAS.

  1. Czytanie opowiadania Melanii Kapelusz „Skok w Nowy Rok” (podręcznik s. 103/104) – omówienie: Dlaczego Zając ciągle nie miał czasu? Jakiej rady udzielił Zającowi Piżmak? Jakie było noworoczne postanowienie Zająca?
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 83.
  3. Co to jest czas? Czy możemy go zatrzymać? – rozmowa na temat dawnych i obecnych zegarów (ćw. s. 84).

Praca domowa: Ćw. 3 s. 79, ćw. 2 s. 83. Dla chętnych: ćw. 3 s. 83, ćw. 2 s. 108.

Przypominam o przeczytaniu baśni H. Ch. Andersena „Dziewczynka z zapałkami”( na zajęcia 26.01.) link do strony z lekturą : http://wolnelektury.pl/media/book/pdf/dziewczynka-z-zapalkami.pdf

Na zajęciach dzieci były w bibliotece i wypożyczały książki. Kolejna wizyta w bibliotece 09.02.