Alfabet. 19.09.2020

124

Przebieg zajęć

  1. Ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu “A jednak warto” pod, s 15.ciche czytanie tekstu, rozmowa kierowana oraz odpowiedz na pytania s. 17.
  2. Porządek alfabetyczny liter
  • Przypomnienie alfabetu s 20 oraz 24
  • ćw 1 s. 21-22
  • ćw 4 s.23

3. Wielka litera

  • ćw s. 26
  • ćw 2 s. 28

4. Powtórka wiadomości

  • ćw 1, 2 s.  31-32
  • ćw 10 s. 34
  • Praca domowa ćw 2 s. 31

Szanowni Państwo, bardzo prosze o podpisanie i oddanie podań

Mariola Bondarow