11 Listopada-Święto Niepodległości 07.11.2020

158

Przebieg zajęć

 • Sprawdzenie pracy domowej
 • 11 Listopada-Święto Niepodległości , prezentacja
 • Czytanie informacji z książki s. 47
 • ćw 2 s 62, ,ćw 3 s 63-Liczby rzeczowników
 • Przymiotniki, cechy określające rzeczowniki s. 76-78
 • ćw 1 s. 78-79– określenie rzeczownika odpowiednimi przymiotnikami
 • ćw 12 s 84– dobierz przeciwstawne przymiotniki
 • ćw 13 s 85-uzupełnij brakujące zakończenia przymiotników
 • ćw 14 s 85-znajdź 10 przymiotników.

Praca domowa

 1. ćw 12a s 84-wybierz trzy przymiotniki i ułóż z nimi zdania.
 2. Przypominam (dla osób które nie zaliczyły wiersza) s. 50 “Liście”

Mariola Bondarow