ZIMOWE PRZYGODY 26.01.

104

Przebieg zajęć:

I. MÓJ DOBRY DZIEŃ

  1. Słuchanie tekstu Ewy Skarżyńskiej „Bajka” (podręcznik s. 74) – rozmowa na temat tekstu; ocena zachowania chłopca.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 38 oraz ćw.  3 s. 39.
  3. Przypomnienie wiadomości o rzeczowniku. Rzeczowniki jako nazwy rzeczy, zwierząt, roślin, ludzi – ćwiczenia przy tablicy.
  4. Ćwiczenie 2 s. 38. Zwrócenie uwagi na fakt, że rzeczowniki występują w liczbie pojedynczej lub w liczbie mnogiej – podawanie przykładów – ćwiczenia przy tablicy.
  5. Praca w ćwiczeniach: ćw. 3 s. 41.

II. NA ZŁOŚĆ TOBIE ODMROŻĘ SOBIE USZY

  1. Słuchanie tekstu „Czapeczka zająca Trzaski” (podręcznik s. 100/101) – omówienie; czy warto słuchać rad innych.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 101, ćw. 2 s. 102.

Praca domowa: dokończyć ćw. 2 s. 102, ćw. 3 s. 102, uzupełnić kartę pracy (wpisać rzeczowniki w odpowiednie miejsca tabelki), dla chętnych: ćw. 5 s. 104.

Przypominam o przeczytaniu lektury “Królowa Śniegu” H. Ch. Andersena na  02.02. (link do strony z lekturą: http://wolnelektury.pl/media/book/pdf/krolowa- sniegu.pdf ).