ZIMA W PEŁNI 02.02.

122

Przebieg zajęć:

I. SPOTKANIE Z LEKTURĄ: “KRÓLOWA ŚNIEGU”

  1. Omówienie baśni Hansa Christiana Andersena „Królowa Śniegu”.
  • kilka słów o autorze baśni;
  • wyjaśnienie, co to jest baśń;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 94;
  • omówienie treści baśni –opowiadanie kolejnych wydarzeń, wskazywanie dobrych i złych bohaterów;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 2 s. 94, ćw. 3 s. 95;
  • zapisanie tematu lekcji;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 4 s.95; wyjaśnienie sformułowania „Serce zimne jak lód”;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 96;
  • zabawa sprawdzająca znajomość lektury

Praca domowa: Dokończyć ćw. 3 s. 96 (napisać w zeszycie kilka zdań o Gerdzie). Ćw. 6 s. 97 (można opisać lub narysować dowolną postać z baśni). Dla chętnych: ćw. 5 s. 97. Proszę, aby na najbliższe zajęcia dzieci przyniosły książki z biblioteki.

NA ZAJĘCIACH 09.02. ZACZYNAMY PRACĘ W DRUGIEJ CZĘŚCI PODRĘCZNIKA I W KOLEJNEJ CZĘŚCI ĆWICZEŃ. PROSZĘ, ABY DZIECI PRZYNIOSŁY CZĘŚĆ 2 I 3 ĆWICZEŃ. CZĘŚĆ 2 ZBIORĘ DO SPRAWDZENIA.