ZABAWY ZIMOWE 19.01.

102

Przebieg zajęć:

I. NIECH ŻYJĄ BABCIA I DZIADEK

  1. Czytanie opowiadania „Dary Nowego Roku” (podręcznik s. 89).
  2. Rozmowa na temat Dnia Babci i Dnia Dziadka – podanie dat. Opowiadanie o
    swoich dziadkach.
  3. Przypomnienie wiadomości na temat części mowy (rzeczownik, przymiotnik, czasownik). Wyszukiwanie przymiotników, określających babcię i dziadka, wśród innych wyrazów.
  4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 89, ćw. 3 s. 90, ćw. 2 s. 92.

II. STYCZNIOWE SPOTKANIA ZWIERZĄT

  1. Wykreślanka wyrazowa – wyszukiwanie i wykreślanie czasowników, odczytanie hasła: BAJKA. Próba odpowiedzi na pytanie, czym jest bajka.
  2. Słuchanie opowiadania “Bajka zimowa” (podręcznik s. 92/93) – omówienie. Jakie zwierzęta występowały w opowiadaniu?; Dlaczego nigdy nie widziały lasu zimą? Kto je zbudził? Dlaczego opowiadanie zostało nazwane bajką?
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 77 oraz ćw. 3 s. 78. Wytłumaczenie porównania „śpi jak suseł”.

Praca domowa: ćw. 2 s. 89, ćw. 1 s. 92, dla chętnych: ćw. 1 s. 107. Przypominam o przeczytaniu lektury “Królowa Śniegu” H. Ch. Andersena (na zajęcia  02.02.)

link do strony z lekturą: http://wolnelektury.pl/media/book/pdf/krolowa- sniegu.pdf