WITAMY NOWY ROK 12.01.

105

Przebieg zajęć

I. SKŁADAMY NOWOROCZNE ŻYCZENIA

  1. Słuchanie opowiadania „Noworoczne życzenia” (podręcznik s. 88) – omówienie. Wypowiedzi dzieci na temat tego, jak witały Nowy Rok.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 3 s. 69 oraz ćw. 4 s. 70.

II. DARY NOWEGO ROKU

  1. Czytanie opowiadania „Dary Nowego Roku” (podręcznik s. 89) – omówienie, przypomnienie kolejności występowania miesięcy.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 72.
  3. Co to jest czasownik? – omówienie;  podawanie przykładów.
  4.  Odmiana czasowników „stać”, „biegać” w zeszycie.
  5. Praca w ćwiczeniach: ćw. 4, 5 s. 73. Zwrócenie uwagi na fakt, że dziewczynki mówią „szłam”, „poszłam”, a chłopcy „szedłem”, „poszedłem”.

Praca domowa: dokończyć ćw. 3 s. 72 (żółta kropka), ćw. 5 s. 70. Odmienić wyrazy “tańczyć” i “śpiewać” w zeszycie (według przykładów z lekcji). Nauczyć się czytać tekstu „Dary Nowego Roku” (podręcznik s. 89).

Na zajęcia 02.02. proszę, aby dzieci  przeczytały lekturę “Królowa Śniegu” H.
Ch. Andersena
(link do strony z lekturą: http://wolnelektury.pl/media/book/pdf/krolowa- sniegu.pdf ).

 Na  zajęciach dzieci były w bibliotece i wypożyczały książki. Kolejna wizyta w bibliotece 09.02.