SPOTKANIE Z LEKTURĄ: “SZEWCZYK DRATEWKA” 03.11.

113

Przebieg zajęć:

I. OPOWIADAMY O PRZYGODACH SZEWCZYKA DRATEWKI

  1. Sprawdzenie i omówienie pracy domowej.
  2. Baśń Janiny Porazińskiej „Szewczyk Dratewka” – omówienie kolejnych zdarzeń w lekturze; ocena postępowania chłopca, zapisanie tematu lekcji w zeszycie.
  3. Prawda czy fałsz – zabawa sprawdzająca znajomość lektury.
  4. Układanie ilustracji przedstawiających przygody szewczyka we właściwej kolejności. Opowiadanie o nich.
  5. Praca w ćwiczeniach:  ćw. 1, 2 str. 75, 1 s. 76,  ćw. 2 s. 77, ćw. 1, s. 78.

 II. NASZA HISTORIA

  1. Rozmowa na temat odzyskania przez Polskę niepodległości i zbliżającej się setnej rocznicy tego wydarzenia.
  2. Wykonanie pracy plastycznej „Moja Polska” oraz kokard narodowych (kotylionów).

Praca domowa: dokończyć ćw. 2 s. 75 (żółta kropka – przepisać do zeszytu prawdziwe zdania), dla chętnych: ćw. 3 s. 77. Uzupełnić zaległą pracę domową (uczniowie, którzy nie mieli odrobionej pracy domowej na poprzednich zajęciach).