JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE 27.10.

103

Przebieg zajęć:

I. WSPOMINAMY NASZYCH BLISKICH

  1. Rozmowa na temat 1 i 2 listopada – wyjaśnienie czym jest Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, dlaczego palimy znicze, etc.
  2. Słuchanie wiersza „Zaduszny Dzień” Hanny Łochockiej (podręcznik s. 52) – omówienie.
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 87 i ćw. 3. 88.

 II. SAD JESIENIĄ

  1. Słuchanie  tekstu „W sadzie” Marii Kownackiej (podręcznik s. 23) – omówienie; prace wykonywanie w sadzie, wymienienie drzew i krzewów, na których rosną owoce; budowa drzewa i krzewu.
  2. Zwrócenie uwagi na fakt, że nazwy roślin to rzeczowniki; podawanie przykładów rzeczowników (roślin).
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 36, ćw. 4 s. 37 oraz ćw. 5 s. 38.
  4. Wprowadzenie pojęcia przymiotnika jako wyrazu określającego cechy, podawanie przykładów przymiotników.

III. OGRODY WARZYWNE

  1. Słuchanie tekstu „Jesień w ogródku warzywnym” (podręcznik s. 24) –  omówienie; wymienienie i opis warzyw występujących w tekście, jak i na ilustracjach pod tekstem.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 39 i ćw. 4 s. 40.

Praca domowa: ćw. 2 s. 36, dokończyć ćw. 5 s. 38, dla chętnych: ćw. 2 s. 39, ćw. 3 s. 40. Przypominam o przeczytaniu lektury „Szewczyk Dratewka” Janiny Porazińskiej (na najbliższe zajęcia 03.11).