DARY JESIENI 17.11.

129

Przebieg zajęć:

I. NASZA OJCZYZNA

  1. Prezentacja rekwizytów i pamiątek związanych z Polską, przyniesionych przez dzieci.
  2. Czytanie wiersza „Moja Ojczyzna” (podręcznik s. 56). Omówienie jego treści.
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 97.

II. ŚWIAT W RÓŻNYCH PORACH ROKU

  1. Świat w różnych porach roku – omówienie ilustracji (podręcznik s. 20-21) oraz plansz demonstracyjnych; przypisanie cech charakterystycznych dla każdej pory roku (pogoda, ubiór, zjawiska atmosferyczne); wskazanie na kolejność ich występowania; zapisanie tematu lekcji i krótkiej notatki do zeszytu.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 3 s. 30 oraz ćw. 7, 8 s. 32.
  3. Wykonanie pracy plastycznej „Zima” w ramach projektu „Mały Europejczyk to Ja i Ty”.

III.  ROBIMY ZAPASY NA ZIMĘ

  1. Czytanie wiersza Ryszarda Przymusa „W spiżarni” (podręcznik s. 25); rozmowa na temat gromadzenia zapasów na zimę; wyjaśnienie co to jest spiżarnia, wek; podawanie przykładów różnych przetworów, zwrócenie uwagi na fakt, iż warzywa i owoce są źródłem witamin.
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 42.

IV. LEŚNE ZWIERZĘTA JESIENIĄ

  1. Czytanie opowiadania „Zima tuż-tuż” (podręcznik s. 28) – rozmowa na temat tekstu; nie tylko ludzie przygotowują się do zimy, zwierzęta także – w jaki sposób?, jakie zwierzęta zmieniają futro na zimę i dlaczego?
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 3 s. 43.

Praca domowa: Napisać w zeszycie jaka jest moja ulubiona pora roku i dlaczego (kilka zdań), nauczyć się na pamięć nazw miesięcy oraz pór roku, nauczyć się czytać tekstu „Umowa” (podręcznik s. 40), nauczyć się opowiadać historię powstania Gniezna. Dla chętnych ćw. 1 s. 30. Uzupełnić w zeszycie notatkę z lekcji (dzieci, które nie miały zeszytu).

Na następne zajęcia (01.12.), proszę aby dzieci przyniosły książki z biblioteki.

Uwaga! Proszę, aby dzieci uzupełniły zaległe prace domowe!!! Przypominam, iż na każdych zajęciach dzieci powinny mieć ze sobą zeszyt, ćwiczenia, podręcznik, ołówek, gumkę, temperówkę, kredki.