CZY WIEMY, JACY JESTEŚMY? 01.12.

123

Przebieg zajęć:

I. LEŚNE ZWIERZĘTA JESIENIĄ

  1. Sprawdzenie wiedzy dotyczącej znajomości nazw pór roku i miesięcy. Opowiadanie przez dzieci legendy o powstaniu Gniezna.
  2. Wprowadzenie pojęcia rzeczownik jako nazwy zwierząt – podawanie przykładów.
  3. Praca w ćwiczeniach:  ćw. 4 s. 43, ćw. 1, 2. s. 47.

 II. MOJE RODZEŃSTWO

  1. Opiekujemy się rodzeństwem rozmowa  na temat wad i zalet posiadania rodzeństwa.
  2. Czytanie wiersza Bożeny Mściwujewskiej „Starsza siostra” (podręcznik s. 38/39) – omówienie.
  3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 60 oraz ćw. 5 s. 61 – dzieci wiedzą już co to jest „rodzina wyrazów”.

 III.  STARAMY SIĘ POSTĘPOWAĆ WŁAŚCIWIE

  1. Czytanie tekstu Jadwigi Stańczakowej „Umowa” (podręcznik s. 40/41) – omówienie; czy warto dotrzymywać danego słowa? Jak powinniśmy zachowywać się w stosunku do osób niepełnosprawnych? Czy można wykorzystywać ich niepełnosprawność?
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 63, ćw.  4 s. 64.

IV. JESTEŚMY KOLEŻEŃSCY I TOLERANCYJNI

  1. Słuchanie tekstu „Dobry kolega” Małgorzaty Strzałkowskiej (podręcznik s. 43/44) – omówienie treści; ocena zachowania Karola, Dlaczego powinniśmy być koleżeńscy i tolerancyjni?, Dlaczego nie powinniśmy osądzać drugiego człowieka, zanim go lepiej nie poznamy?
  2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 65.

 

Praca domowa: ćw. 3 s. 60, ćw. 6 s. 96, dokończyć ćw. 4 s. 64 (żółta kropka). Dla chętnych ćw. 3, 4 s. 48, ćw. 2 s. 106.

Uwaga! Proszę, by dzieci na następne zajęcia przyniosły pierwszą i drugą część ćwiczeń. Pierwszą zbiorę do sprawdzenia.