Zajęcia 9.02.2019 r.

110

KRĄG TEMATYCZNY: ZIMA, ZIMA, ZIMA

I. OBSERWUJEMY ZIMOWY LAS

1.  Opowiadanie Hanny Zdzitowieckiej „Zima w lesie” s. 6 – omówienie; jak żyją leśne zwierzęta? jak sobie radzą podczas zimy?

2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 7.

3. Ó wymienne na o – przykłady.

4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 3 s. 8 – rozwinięcie zdania pojedynczego. (“Zdania krótkie rozwijamy, gdy wyrazy dokładamy”).

II. FERIE ZIMOWE

5. Czytanie z podziałem na role tekstu Rafała Witka “Zimowe pamiątki” s.4/5 – omówienie; jakie pamiątki przywiozły dzieci z ferii? co należy robić, by uniknąć niebezpieczeństw podczas zimowych zabaw?

6. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 4 oraz ćw. 4 s. 5.

III. ORGANIZUJEMY ZIMOWE ZABAWY

7. “List od Lutego” Barbary Lewandowskiej s. 8 – omówienie; rady od Lutego; wyjaśnienie powiedzenia “fora ze dwora”.

8. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 11, ćw. 3 s. 12.

 

Praca domowa

– ćw. 3 s. 5

– ćw. 5 s. 9

– przeczytaj tekst “Dobry uczynek” s. 10/11

Przypominam, że w minioną sobotę zaczęliśmy pracę w 3 części ćwiczeń. Korzystamy także z 2 części podręcznika. Jeśli kogoś nie było na zajęciach musi we własnym zakresie wymienić podręcznik (w najbliższą sobotę nie ma dyżuru biblioteki w szkole).

Pozdrawiam!

Emilia Tempska