Zajęcia 26.01.2019 r.

113

KRĄG TEMATYCZNY: ZIMA W PEŁNI

I. SPOTKANIE Z LEKTURĄ “KRÓLOWA ŚNIEGU”

1. Omówienie baśni Hansa Christiana Andersena „Królowa Śniegu”.

  • kilka słów o autorze baśni;
  • wyjaśnienie, co to jest baśń;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 94;
  • omówienie treści baśni – czytanie fragmentów;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 2 s. 94, ćw. 3 s. 95;
  • zapisanie tematu lekcji i planu wydarzeń;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 4 s. 95; wyjaśnienie sformułowania „Serce zimne jak lód”;
  • szukanie wyrazów opisujących Gerdę (notatka w zeszycie);
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2, 3 s. 96 oraz ćw. 4, 5, 6 (ustnie) s. 97.

Praca domowa

– ćw. 6 s. 97

 

Życzę udanego tygodnia!

Emilia Tempska