Zajęcia 19.01.2019 r.

129

KRĄG TEMATYCZNY: ZABAWY ZIMOWE

I. STYCZNIOWE SPOTKANIA ZWIERZĄT

1. Czytanie opowiadania „Dary Nowego Roku” Rafała Witka.

2. Opowiadanie “Bajka zimowa” s. 92/93 – omówienie; próba odpowiedzi na pytania: dlaczego ta historia została nazwana bajką i co to takiego jest bajka?

3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 77 oraz ćw. 3 s. 78. Wytłumaczenie słów „śpi jak suseł”.

II. MALUJEMY ZIMOWE OBRAZY

4. Opowiadanie Danuty Muchy “O tym, jak Mróz ukarał złą Zamieć” s. 94/95 – omówienie.

5. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 79.

III. NIECH ŻYJĄ BABCIA I DZIADEK

6. Rozmowa na temat Dnia Babci i Dnia Dziadka – podanie dat. Dzieci opowiadały o swoich dziadkach.

7. Wiersze Doroty Gellner „Dla Babci” s. 98 oraz „Dla Dziadka” s. 99 – omówienie.

8. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 89, ćw. 3 s. 90.

 

Praca domowa

– ćw. 3 s. 80

– ćw. 2 s. 89

– pamiętaj o przeczytaniu baśni “Królowa Śniegu”.

 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska