Zajęcia 17.11.2018 r.

151

KRĄG TEMATYCZNY: TECHNIKA WOKÓŁ NAS

I. POZNAJEMY ŚRODOWISKO TECHNICZNE

1. Rozmowa na temat urządzeń technicznych (np. samolot, samochód, pralka) na podstawie opowiadania „Wynalazcy poszukiwani” s. 64; rozmowa na temat: jak wynalazcy udoskonalili świat? podr. s. 65.

2. Poznajemy środowisko techniczne – ćw. s. 112/113.

3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 113 oraz ćw. 3 s. 114. Ćwiczenia część druga: ćw. 1 s. 13, ćw. 3 s. 14.

4. Rozmowa na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń, które są zasilane prądem – wiersz Czesława Janczarskiego „Mieszkanie Hani” s. 66 – omówienie.

5. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 2 s. 15, ćw. 3, 5 s. 16.

 

Praca domowa

– narysuj i opisz swój własny, wymyślony wynalazek 😊

Przypominam, że rozpoczęliśmy pracę w drugiej części ćwiczeń.

Dzieci, którym słabo poszedł test z lektury “Szewczyk Dratewka” i te, które jeszcze testu nie pisały mogą/będą go pisać na najbliższych zajęciach.

W najbliższą sobotę nie ma zajęć, spotykamy się 1 grudnia. Tego też dnia odbędą się spotkania z Rodzicami. Zapraszam serdecznie! Sala 208 godzina 9:10.

Pozdrawiam!

Emilia Tempska