Zajęcia 15.12.2018 r.

165

KRĄG TEMATYCZNY: UŚMIECHNIĘTY ŚWIĘTY MIKOŁAJ

I. IDĄ ŚWIĘTA…

1. Czytanie tekstu „Świąteczne zakupy” s. 85 – omówienie; rozmowa na temat świąt w domach dzieci, jakie mają tradycje; w jaki sposób pomagają rodzicom w przygotowaniach, etc.

2. Praca w ćwiczeniach: ćw. 2, 3 s. 64.

II. WIGILIA W NASZYCH DOMACH

3. Fragment wiersza Tadeusza Kubiaka „Wieczór wigilijny” s. 86 oraz Bronisławy Ostrowskiej „Kolędnicy” s. 87- omówienie; rozmowa na temat wieczoru wigilijnego, jak wygląda stół, dlaczego zostawiamy pusty talerz.

4. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 66 oraz ćw. 3, 4 s. 67.

5. Śpiewanie kolędy Wśród nocnej ciszy.

6. Wykonanie pracy plastycznej o tematyce świątecznej. 🌲🎅☃️😊

Po zajęciach udaliśmy się na koncert kolęd 😉

👉👉👉 Na zajęciach 12.01.2019 r. sprawdzę wiedzę dotyczącą rzeczowników (dzieci będą miały za zadanie zaznaczyć wśród wyrazów rzeczowniki, a także dopisać odpowiednio liczbę pojedynczą i mogą do podanych wyrazów).

 

Spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego dobrego w Nowym Roku! 🌲⛄🎅❄☃️

Pozdrawiam!

Emilia Tempska