Zajęcia 12.01.2019 r.

129

KRĄG TEMATYCZNY: WITAMY NOWY ROK

I. SKŁADAMY NOWOROCZNE ŻYCZENIA

1. Wspomnienia dotyczące nocy sylwestrowej.

2. Opowiadanie „Noworoczne życzenia” s. 88- omówienie.

3. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1 s. 69 i 4 s. 70.

4. Sprawdzenie wiedzy dotyczącej rzeczownika oraz liczby pojedynczej i mnogiej.

5. Co to jest czasownik? – przykłady.

II. DARY NOWEGO ROKU

6. Opowiadanie „Dary Nowego Roku” s. 89 – omówienie; przypomnienie kolejności występowania miesięcy.

7. Praca w ćwiczeniach: ćw. 1, 3 s. 72 i ćw. 4 s. 73; odmiana czasownika “spać” w zeszycie.

8. Zwrócenie uwagi na fakt, że dziewczynki mówią „szłam”, „poszłam”, a chłopcy „szedłem”, „poszedłem”.

Praca domowa 

– naucz się czytać opowiadanie “Dary Nowego Roku”

– odmień przez osoby czasownik “czytać”

– na zajęcia 26.01. przeczytaj lekturę “Królowa Śniegu” H. Ch. Andersena

( https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/krolowa-sniegu.html ).

 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska